Lees ons privacybeleid

THE RECORDING CONSORT S.L. – www.therecordingconsort.com
De behandeling van de vermelde persoonsgegevens wordt geregeld volgens de bepalingen in de Spaanse wetgeving (Organieke Wet 15/1999, van 13 december, inzake Bescherming van Persoonsgegevens en het uitvoeringsbeleid hiervan), en ook door Richtlijn 95/46/EG, van het Europese Parlement en de Raad, van 24 oktober 1995, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zonder dat deze gegevens buiten de wettelijk vastgestelde gevallen zouden worden doorgegeven aan derden zonder dat uw toestemming hiertoe is verkregen. In ieder geval kunt u zich tot ons richten om toegang, rectificatie, verzet of annulering te verzoeken met betrekking tot uw gegevens in onze bestanden, onder de voorwaarden en beperkingen die vastgesteld zijn in de geldende wetgeving.